ประวัติกีฬา เบสบอล เป็นกีฬาเบสบอลในร่ม (Indoor Baseball) โดยเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535

ประวัติกีฬา เบสบอล

ประวัติกีฬา เบสบอล ได้ก่อตั้งสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม

ประวัติกีฬา เบสบอล

ประวัติเบสบอล sbobet มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2430 ซึ่งเป็นกีฬาเบสบอลในร่ม (Indoor Baseball) โดยเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้ก่อตั้งสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม โดยมีกติกาดังนี้
1. สามารถโยนลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ
2. สามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้กำปั้นสามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้กำปั้น
3. ห้ามถือลูกเบสบอลวิ่งต้องโยนลูกบอลจากจุดที่ถือลูกบอล ผู้เล่นสามารถวิ่งเพื่อคว้าบอล

4. ต้องถือลูกเบสบอลด้วยมือ แขนหรือลำตัว ห้ามดึงลูกบอล

5. ห้ามใช้ไหล่ดัน ผลัก ดึง ตบหรือตี ฝ่ายตรงข้าม หากเกิดการละเมิดให้ถือเป็นฟาล์ว หาก กระทำซ้ำอีก ถือเป็น ฟาล์วเสียสิทธิ์ จนกว่าจะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวต่อไป หรือเกิดผู้เล่นบาดเจ็บของผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น
6. การฟาล์ว ทางเข้า sbobet เป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกำปั้นและการผิดระเบียบของกติกาข้อ 3,4 และตาม รายละเอียดตามกติกาข้อ 5
7. หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้นับคะแนน (การฟาล์วติดต่อกัน หมายถึง เป็นการฟาล์วที่ไม่มีการฟาล์วของฝ่ายตรงข้ามคั่นระหว่างการฟาล์วติดต่อนั้น)
8. เมื่อลูกเบสบอลถูกตี หรือโยนจากพื้นเสข้าประตู ให้นับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้ เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตู ให้นับคะแนน
9. เมื่อลูกเบสบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรกในกรณี ที่มีผู้คัดค้าน (FONTCOLOR=”GREEN”กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) จะโยนบอลเข้าไปในสนาม ผู้เล่น ที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้ 5 วินาที หากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลแทน หากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขัน ล่าช้า กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) สามารถขานฟาล์วเทคนิค 10. กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) มีหน้าที่ตัดสินและจดบันทึดการฟาล์ว เกิดฟาล์วต่อกัน ครบ 3 ครั้ง ให้แจ้งต่อผู้ตัดสิน (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสิทธิ์ ตามกติกาข้อ 5
11. ผู้ตัดสิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด เมื่อลูกเบสบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้ จับเวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผิดชองตามพื้นที่
12. เวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที 13. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ฝ่ายที่ทำคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ หัวหน้าทีมตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้

กติกา เบสบอล
1.01 กีฬาเบสบอลเป็นเกมส์การแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองทีม ทีมละ 9 คน อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการทีม เล่นในสนามที่จัดไว้เฉพาะ มีระยะทางตามที่กำหนดและมีผู้ตัดสินหนึ่งคน หรือมากกว่าทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
1.02 วัตถุประสงค์ของแต่ละทีม เพื่อให้ได้รับชัยชนะโดยสามารถทำ run ให้ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่ง

1.03 ทีมที่ชนะในการแข่งขัน คือทีมที่สามารถทำ Run ได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งเมื่อจบการแข่งขันตามปกติภายใต้การควบคุมกติกานี้

1.04 สนามแข่งขัน (playing field) จะต้องเป็นตามแผนผังที่ 1,2 และ 3 ข้างล่าง สนามด้านใน (infield) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านละ 90 ฟุต สนามด้านนอก (outfield) จะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นฟาล์ว (foul line) ทั้งสองเส้นที่ต่อออกไปจากสนามด้านในทั้งสองด้าน(ตามแผนผังที่ 1) ระยะทางจาก โฮมเพลต (home plate) ถึงรั้ว (fence) อัฒจันทร์หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ในเขต fair territory ที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 250 ฟุต, ถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็น 320 ฟุตหรือมากกว่า ตลอดแนว foul line, และ 400 ฟุต หรือมากว่าตรงกึ่งกลางสนามจะเหมาะสมที่สุด

สนามส่วน infield จะลาดเอียง แต่เส้นระหว่างเบสและ home plate จะ เป็นระดับเดียวกัน ความลาดเอียงจาก home plate ถึง pitcher plate 10 นิ้ว ความลาดเอียงจากจุด 6 นิ้ว ข้างหน้า pitcher plate ถึง 6 นิ้วข้างหน้า home plate จะเป็น 1 นิ้ว ต่อ 1 ฟุต โดยความลาดเอียงจะต้องเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่ขรุขระหรือเป็นคลื่น บริเวณ infield และ outfield รวมถึงเส้นขอบสนาม(boundary line) ทั้งหมด เป็นส่วนสนาม fair territory ส่วนที่นอกเหนือไปจากนี้เป็น foul territory และจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการออกแบบสนามจาก home plate ไปที่ pitcher plate ยาวต่อออกไปถึงเบส 2 ควรจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันออก

มีข้อแนะนำว่าระยะทาง จาก home plate ไปที่ back stop และจาก base line ถึง fence ที่ใกล้ที่สุด ถึงอัฒจันทร์ หรือถึงสิ่งกีดขวางอื่น ๆ จะต้องน้อยกว่า 60 ฟุต จาก foul territory (ดูแผนผังที่ 1)

ระยะทางระหว่างเบส เท่ากับ 90 ฟุต โดยจุดตัดของเส้นระหว่างเบสจะทำมุมฉากกัน เส้นทะแยงมุมระหว่าง home plate กับเบส 2 และระหว่างเบส 1 กับเบส 3 เท่ากับ 127 ฟุต 3 3/3 นิ้ว โดยการวัดที่เส้นตัดกัน ibcbet

เขตของแคชเชอร์ (catcher’s box) เขตของผู้ตี (batter’s boxes) เขตของผู้ฝึกสอน(coaches’ boxes) เส้น 3โปรโมชั่น ibc ฟุต (three feet line) ด้านเบส 1 และเขตคนตีต่อ(next batter’s boxes) จะเป็นไปตามแผนผังที่ 1 และ 2 F

ibc เส้น ต่างๆ ที่กำหนดไว้จะต้องตีด้วยฝุ่นสีขาว เส้นตัดระหว่างหญ้า (grass line) ตามที่แสดงไว้ในแผนผัง แต่ละสนามสามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของหญ้าได้เอง โปรโมชั่น ibcbet

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *